DOLAR: 6.83 TL
EURO: 7.60 TL

Arhavi

Arhavi Artvin iline bağlı, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Yusufeli, doğusunda Hopa ve batısında Rize iline bağlı Fındıklı  ilçeleri ile komşu olan bir sahil ilçedir.Toplam 30 adet köyü bulunmakta olup şehir merkezinin nüfusu 16.100 dur..

Ilıman bir iklime sahip olan ilçe Türkiye’nin en çok yağış alan bir bölgesidir (Dikyamaç Köyü). İlçenin en büyük deresi Kapistre Deresi’dir.

Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzeyine yerleşmiş olan ilçe, kuzeyden Karadeniz, batıdan Rize iline bağlı Fındıklı ilçesi, doğudan Hopa ilçesi, güneyden kısmen Murgul ve Yusufeli ilçeleri ile çevrilidir.Yüzölçümü 314 kilometrekare olan ilçe, Kamilet ve  Derecik olmak üzere 2 vadi üzerinde kuruludur. Arhavi, 1 belediye (ilçe), 30 köy ve 7 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin genel olarak arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. İlçe merkezi, köylerin aksine gerek iskana gerekse tarıma elverişli düz bir araziye sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik dağlık yapısının hakim olduğu ilçede, 3000 metreye yaklaşan zirvelere sahip olan dağlar (Çatalkaya-2985 m., Koyunyayla 2292 m., Mete 2142 m., Dikme 2068 m.) bulunmaktadır .Deniz kıyısından 3000 m.ye çıkan dağlık yapıdan beslenen debisi ile akışı düzensiz birçok derecikten beslenen ve yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Arhavi (Kapisre) deresi ilçede mevcut tek akarsudur.

Yer şekilleri bakımından kıyı şeridi dik kıyılı bir profil göstermekte olup, denize doğru ilerledikçe kısa mesafede büyük derinliklere erişilmektedir. Kıyı çizgisi, güneydeki dağların uzanışına paralel bir uzanış göstermektedir.

Arhavi Çay Havzası V profilli alanlardan oluşmaktadır. Ana vadiyi içinde Arhavi Kapistre Deresinin aktığı Arhavi Çayı vadisi oluşturmaktadır. Bu vadiye birleşen yan kollar daha genç olup dağlık alanları daha az yarmışlardır.

Sahanın en yüksek noktasını Gül Dağı (3371 m) oluşturmaktadır. Bu dağdan kabaca güney- kuzey istikametinde uzanan sırtlar üzerinde tepeler yer almakta ve tepelerin yükseltisi sahile doğru yaklaştıkça azalmaktadır. Gül Dağının yüksek kısımları glasiyal morfoloji bakımından zengindir.


Yukarı Çık