Bilgi Güvenliği Politikası

Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası’nın sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların Odanın stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, müşteri ve üyelerinin memnuniyetini sağlayacak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda politikamızın esasları;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası’nın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik:               Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:           Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik:    Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye  ulaşılabilirliğinin   gösterilmesi,       

  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamak,
  • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların soruşturulmasını sağlamak,
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
  • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
  • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.