Haberleşme Politikası

*Odanın; üyeleri, diğer dış müşteriler/paydaşlar ile şeffaflık anlayışına dayalı ve tutarlı, sıcak ilişkiler kurulmasını sağlamak ve kurulan bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

*Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda’nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda’nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

*Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

*Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

*İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya, posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

*Oda’dan ve sektörden haberlerin yer aldığı aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

*Duyurular ve yayınları, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

*Kurumsal web sayfasının, sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

*Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda’nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

*Odanın Yerel ve Ulusal Basın-Yayında (yazılı, sesli, görsel) yer alan haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.

*Yerel ve Ulusal Basın-Yayın (yazılı, sesli, görsel) kuruluşlarıyla, şeffaflık anlayışına dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

*Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak