İnsan Kaynakları Politikası

Bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincinde olan ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası insan kaynakları politikası şu şekildedir;

*İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

*Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak

*Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

* Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

* Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

*Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

* Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

* Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

* Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, KVKK, 5174 Sayılı TOBB Kanunu, İç Yönerge ve diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

*İnsan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

*Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,

*Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak.