Risk Yönetim Politikası

Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflere uyumlu bir risk yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanmasını,
 • Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
 • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
 • Odamızın etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
 • Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı tüm süreçlerimizin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,
 • Gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,  
 • Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
 • Risk Komitesinin hazırladığı raporlar ile performans ölçümü yapılmasını,
 • Etik ilkelere bağlı kalınmasını,
 • Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
 • Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.