Ticaret Sicili Müdürlüğü

Görev ve Yetkileri: 

✔ Tescil – Başvuruları T.T.K uygun olarak kayıt yapmak.

✔ Tadil – Hakiki ve hükmi şahısların kayıtlarında oluşan değişiklikleri kanuna uygun olarak yapmak.

✔ Terkin – Ticari işletmelerin ticareti terk işlemlerini yapmak.

✔ Tahakkuk – Ticari işletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin işlemlerinde harç makbuzlarını saklamak.

✔ Resmi Yazışma – Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.

✔ İnceleme Onay – Yapılan başvuruları kanuna uygun şekilde inceleyip onaylamak.

✔ Dosya Arşiv – Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek.

✔ Ticari işletme rehini tesisini gerçekleştirmek.

✔ Şahısların veya şirketlerin Bağ-Kur formlarını onaylayıp şirket ortaklık durumlarını açıklayan bilgileri inceleyerek doğruluğunu onaylamak.

✔ Şirket, Şahıs ve Kooperatiflerin talepleri doğrultusunda  gerekli belgeleri (Yetki Belgesi, Taşınmaza Tasarruf Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicil  Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Gazetesi) düzenlemek.

✔ Yukarıda yazılan işlemlerin doğruluğunu, onayını ve Ticaret Sicil Personelinin yaptığı işlerin kontrolünü yapmak

✔ Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunmak

✔ Tüm Ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesinden ve onayından sorumludur.

✔ Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

✔ Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur

✔ Ticaret sicil müdürlüğü Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 7.maddesinin 6.fıkrasına uygun olarak hareket eder.